VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
    

Melding

Stichting Sosurwo Fonds wordt (financieel) ondersteund door:


De Stichting NCDO steunt ook de fase 3 van het waterproject van Sosurwo Fonds en verleent ook medewerking. Stichting Wilde Ganzen steunt de fase 3 deel A van het “project water voor de Marakwets.
   
Deze bedrijven ondersteunen 20 jongeren in Kenia financieel. Het hele verhaal komt nog.